size từ 20mm đến  55mm cây dài 3000mm

A 6061 T6

Sản phẩm liên quan