Quy cách 1250*2500* độ dày

Độ dày có 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm,... cho đến 18m

Quy cách 1250*2500* độ dày

Độ dày có 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm,... cho đến 18m

Sản phẩm liên quan